top of page

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

מדיניות פרטיות ושימוש במידע

חברת ליקוויד גז בע"מ מכבדת את פרטיות הגולשים והמשתמשים בשירותי החברה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.

החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור על המידע שנמסר על ידך ואנו נוקטים באמצעים שונים בכדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה באתר החברה ואת השימושים במידע זה.

כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר החברה, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של החברה ו/או מי מטעמה או עבורה, בארץ ובחו"ל.

 

המידע המתקבל במהלך השימוש בשירותי האתר, לרבות בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילותך בהם עשוי להיאגר במאגרי מידע כאמור.

 

הגלישה באתר ותכניו מיועדים למשתמשים בגירים מעל לגיל 18. המשך הגלישה באתר מהווה את אישורך לכך שהנך בגיר/ה מעל גיל 18.

 

הגלישה באתר מהווה הסכמה מלאה לכל פרטי מדיניות הפרטיות של החברה.

 

הנך מסכים ומאשר שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו והכל בכפוף להוראות כל דין.

 

החברה רשאית לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמה. תוצרי עיבוד המידע על ידי החברה עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין או צורך בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.

 

כל מידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר, יישמר בסודיות בכפוף לדרישות והוראות החוק.

 

החברה עשויה להשתמש או להפעיל תכנות הצוברות ומאפיינות מידע על פעילותך באתר, ומנתחות אותה לצורך ייעול שירותי החברה ולשם התאמה טובה יותר של השירותים והמוצרים של החברה לצרכיך או למאפייניך. המשך הגלישה מהווה הסכמה לכך.

 

החברה נעזרת בתכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "Cookies"), לתפעולו השוטף של האתר, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש באתר כגון: פעולות שבוצעו במהלך הגלישה, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של הגולש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות הצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של הגולש בשירותים שונים נוספים המוצעים על ידי החברה.

 

בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב-cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות Google Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, firebase, ו/או שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל ופייסבוק וכיו"ב, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שבוצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה-IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, לשם מניעת שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות שיווקיות ופרסומיות עבורך.

 

באפשרותך לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות המכשיר ממנו הנך גולש לאתר החברה ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יעבדו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים, על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מפייסבוק, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם.

 

כך, בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.

 

בעת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שתבחר לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף  לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים / עמודים / אפליקציות אלה והחברה לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא הנוגעת לפעולות או למדיניות הפרטיות של האתרים / האפליקציות / העמודים או השירותים הנ"ל. החברה ממליצה לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם. לצורך ההמחשה, ניתן למצוא פרטים בנוגע למדיניות Facebook בכתובת האינטרנט הבאה: https://www.facebook.com/policy.php.

 

במהלך הגלישה באתר אתה עשוי להשתמש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, המוצגים למען נוחיותך בלבד. שימוש במוצרים ו/או שירותים כאמור הינו באחריותך בלבד וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של המתפעלים מוצרים/שירותים אלו. לצורך המחשה ניתן למצוא פרטים בנוגע למדיניות הפרטיות של גוגל בכתובת: www.google.com/policies/privacy.

 

ניתן לשנות את הגדרות הפרטיות ואת המידע שאתם משתפים דרך גוגל על ידי ניהול הגדרות הפרטיות של גוגל בקישור הבא: https://myactivity.google.com/myactivity.

 

מבלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, ככל שהגדרות מכשירך תאפשרנה זאת, החברה רשאית ועשויה למסור מידע שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.

 

בכל מקרה של שאלה או בקשה, ניתן לשלוח הודעה לחברה בנושא באמצעות טופס צור קשר.

 

המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתך המלאה לכל תנאי מדיניות הפרטיות של החברה.

bottom of page